© Lidingö Trädgårdscenter AB  |  webdesign DESIGNLAND

Lidingö Trädgårdscenter kan du anlita inom en mängd områden. Vår kompetens är bred, då vi utför alla former av nyanläggning och underhåll. Våra trädgårdsarbetare och snickare är utbildade. Lidingö Trädgårdscenter har lång erfarenhet av drift och underhållsavtal. Som våra uppdragsgivare hittar du bland annat Lidingö stad, bostadsrättföreningar och kursgårdar.

Urval av utbildningar:

• TCYK Yrkesbevis nr 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10.

• BYN Yrkesbevis: väg- och anläggningsarbete.

• TYA Yrkesbevis: lastmaskin, grävmaskin,

   godshantering och kran upp till 18t/tim.

• YKB.

• Säkerhet på väg nivå 1 + 2.

• Motorsågskörkort nivå AB.

• Röjsågsutbildning RA/RB.

• BAS-P / Bas-U.

• ABT 06 & AB 04.

• Heta Arbeten.

• Behörighetsutbildning växtskydds-

   medel klass 1L & 2L.

• Säkerhet på lekplatser.

• Arbete på väg nivå 1 + 2.

Urval av tjänster:

    • Parkanläggningar, planteringar,

       anläggning gräsmattor med mera.

    • Stenläggning, plattsättning och anläggning

       av exempelvis trappor/gångvägar.

    • Lekplatser.

    • Bryggkonstruktioner.

    • Sommar- och vinterunderhåll.

    • Ledningsschakter.

    • Slamsugning av brunnar.

    • Underhållsarbeten av broar,

       gångtunnlar, kajer, bryggor

       och stödmurar.