Urval av tjänster
 

    • Parkanläggningar, planteringar, anläggning gräsmattor, m. m.

    • Stenläggning, plattsättning och anläggning av exempelvis

       trappor/gångvägar.

    • Lekplatser.

    • Bryggkonstruktioner.

    • Sommar- och vinterunderhåll.

    • Ledningsschakter.

    • Slamsugning av brunnar.

    • Underhållsarbeten av broar, gångtunnlar, kajer, bryggor

       och stödmurar.

Urval av utbildningar
 

• TCYK Yrkesbevis nr 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10.

• BYN Yrkesbevis: väg- och anläggningsarbete.

• TYA Yrkesbevis: lastmaskin, grävmaskin, godshantering

   och kran upp till 18t/tim.

• YKB.
• Säkerhet på väg nivå 1 + 2.

• Motorsågskörkort nivå AB.

• Röjsågsutbildning RA/RB.

• BAS-P / Bas-U.

• ABT 06 & AB 04.

• Heta Arbeten.

• Behörighetsutbildning växtskyddsmedel klass 1L & 2L.

• Säkerhet på lekplatser.

• Arbete på väg nivå 1 + 2.

© Lidingö Trädgårdscenter AB   Förrådsvägen 11 B (Stockby Industriområde)  181 41 Lidingö   info@lidingo-tgc.se   08-544 811 40   |  webdesign DESIGNLAND