© Lidingö Trädgårdscenter AB  |  webdesign DESIGNLAND

Trädgårdscenter AB är ett familjeföretag som startade sin verksamhet 1970 i Saltsjö-Boo. Sedan 1998 är det andra generationen som driver företaget. Lidingö Förrådscenter AB ingår också i vår koncern. Deras förråd finns både på Förrådsvägen 5 och Förrådsvägen 13. Vi är certifierade genom FR2000, medlem i Trädgårdsanläggarna i Sverige och har högsta kreditvärdighet AAA.

Martin Timonen

Verkställande direktör

Martin Timonen

Arbetsledare

Monica Timonen

Ekonomiansvarig

Monica Timonen

Miljö- och personalansvarig