Miljöpolicy

Vi har ett nära samspel mellan oss och naturen. Vi strävar efter att minimera vår negativa påverkan på ekosystemen och hållbart utnyttja våra naturresurser genom att


– arbeta lokalt och väl planera våra transporter.

– minimera kemikalieanvändningen och sträva efter miljövänliga alternativ.

– källsortera och hantera vårt avfall på miljövänligt sätt.

– följa upp att lagar och förordningar följs.


Vårt miljöarbete ska kännetecknas av öppenhet och ständig förbättring.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

© Lidingö Trädgårdscenter AB   Förrådsvägen 11 B (Stockby Industriområde)  181 41 Lidingö   info@lidingo-tgc.se   08-544 811 40   |  webdesign DESIGNLAND