© Lidingö Trädgårdscenter AB  |  webdesign DESIGNLAND

Vi har ett nära samspel mellan oss och naturen. Vi strävar efter att minimera vår negativa påverkan på ekosystemen och hållbart utnyttja våra naturresurser genom att

– arbeta lokalt och väl planera våra transporter.
– minimera kemikalieanvändningen och sträva efter miljövänliga alternativ.
– källsortera och hantera vårt avfall på miljövänligt sätt.
– följa upp att lagar och förordningar följs.

Vårt miljöarbete ska kännetecknas av öppenhet och ständig förbättring.